Oefenboeken voor elk onderwijsniveau

Loopt jouw kind ook vast op rekenen, taal, wiskunde of leren leren? Start snel met kwaliteitsvol oefen- en leermateriaal! Ontworpen door leerkrachten volgens de Vlaamse eindtermen en bruikbaar binnen alle onderwijsnetten. Elk boek bevat uitleg en opdrachten met verbetersleutel, zodat er zelfstandig of samen met een begeleider kan worden gewerkt.

Bekijk alle boeken